• CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRANSIT

    CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRANSIT

    Giảm giá 20% thẻ thay dầu (nhớt) và lọc dầu (nhớt) 2 lần cho tất cả các Khách hàng Transit từ ngày 01/06/2021 – 30/06/2021. Tặng ngay 01 lọc dầu (nhớt) miễn phí cho Khách hàng có xe Transit khi vào bảo dưỡng có thay dầu động cơ từ ngày 01/06/2021 – 31/07/2021. Chương trình áp dụng trên tất […]